• IMG_8972_67426235e7
  • IMG_8975_73a31a496e
  • IMG_9018_60ad59c537
ĐC: Ấm Hạ-Hạ Hòa-Phú Thọ